Müfettiş Yardımcılığı

Müfettiş Yardımcılığı, Teftiş Kurulu’na bağlı olarak bankada görev alan kariyer meslek grubudur. Yurt içi ve yurt dışı tüm birim ve şubeleri ile bağlı ortaklıkların her türlü faaliyetlerini ve iş süreçlerini, kanunlara ve ilgili diğer mevzuata, banka içi strateji, politika ve uygulama usulleri ile diğer iç düzenlemelere uygunluğu bakımından, dönemsel ve riske dayalı olarak yerinde veya merkezden denetlemek; gerekirse inceleme ve soruşturma yapmak temel görevidir.

Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan çalışanlar, 3 yıl sonunda yeterlilik sınavlarını başarıyla tamamlamasının ardından Müfettiş olarak kariyerlerine devam ederler.