YAN HAKLAR

Yan Haklar

Her zaman yanındayız.

Bankamızın kapsayıcı sağlık hizmeti ile çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin yanında oluyor, her yıl yenilenen hayat sigortasıyla yarınlarını bu günden güvence altına alıyoruz.

Beklenmedik bir kaza veya hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerinin yanı sıra sağlıklı yaşam için ihtiyaç duyulan her türlü tanı ve tedavi işlemlerinin, en seçkin sağlık kurumlarında, mali kaygı duymadan karşılanması için kapsamlı sağlık hizmeti sunuyoruz. 

"İşveren Katkılı Grup Emeklilik Planı” uygulamasıyla çalışanlarımızın yarınlarına katkı sağlıyor, gelecek planlamalarına destek oluyoruz.