İç Kontrolör Yardımcılığı

Bankalar, bankacılık faaliyetleri ve sektörün karşı karşıya olduğu riskler nedeniyle süreçlerin izlenmesini, denetimini ve kontrolünü sağlamak amacıyla etkin denetim mekanizmaları kurmakla yükümlü tutulmuştur.

Bankamızın İç Kontrolör Yardımcılığı pozisyonu, kariyer grubu olarak nitelendirilen ve merkezi denetim yerine daha dar kapsamlı olacak şekilde sadece kendi bölgelerindeki birimlerde ve şubelerde denetim gerçekleştiren gruptur. Denetimleri bölge bazlı yaptıkları için turnelere de kendi bölgelerinde çıkmaktadırlar. Banka bünyesinde 3 yıl görev yapan personel, yeterlilik sınavından sonra iç kontrolörlüğe yükselir.