Bankacılık Uzman Yardımcılığı 

Uzman Yardımcılığı kariyer grubu içerisinde yer alan, bir çok farklı alanda çalışma ve uzmanlaşmayı hedefleyen pozisyondur. Uzman yardımcıları hem şubelerde hem de genel müdürlük bünyesinde görev alabilmektedir.

Uzman yardımcıları faaliyetlerini görev aldıkları departmanların mevzuatlarına göre sürdürür ve  uygular. Banka bünyesinde 3 yıl uzman yardımcısı olarak görev alan personel, uzman yardımcılığı mevzuatlarına göre verilecek eğitim sonrasında sınava girer. Sınavda başarılı olanlar bankamıza katkı sağlayacak bir konu üzerine tez hazırlar. Tezi başarıyla tamamlamasının ve yöneticilerinin olumlu görüşüyle uzmanlığa yükselir.