• Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
  • Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma ortamı sağlamak,
  • Personele yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamak,
  • Personelin bilgi ve görgüsünü artırmada olanaklar sağlamak, başarılı personeli olanaklar ölçüsünde ödüllendirmek,
  • Personeli, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek ve iletişime açık olmak,
  • Personeli, yaratıcı düşünmeye ve işlemleri geliştirecek yeni fikirler üretmeye özendirmek
  • Personeli objektif kriterlere göre ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirmek.